Outros

Engade ou elimina unha cabeceirado estilo de páxina que seleccione no submenú. A cabeceira engádese a todasas páxinas que usan o mesmo estilo de páxina. Nun documento novo,só o"Default " estilo de páxina está listado. Outros estilos de páxinaengádense á lista despois de que aplicala las no documento.

Para acceder a esta orde...

Escolla Insesrir - Cabeceira e rodapé - Cabeceira


Icona Nota

As cabeceiras son visibles só cando ver o documento no esquema de impresión (activar Ver - Esquema de impresión).


Diante dos estilos de páxina que conteñen cabeceiras móstrase unha marca de opción.

Para eliminar unha cabeceira, escolla Inserir - Cabeceira, e logo seleccione o estilo de páxina que contén a cabeceira. A cabeceira é eliminado de todas as páxinas que usan ese estilo de páxina.

Para engadir ou eliminar cabeceiras de todos os estilos de páxina que están en uso no documento, escolla Inserir - Cabeceira - Todos.

Para formatar unha cabeceira, escolla Formato - Páxina - Cabeceira.

Precisamos da súa axuda!