Inserir entrada bibliográfica

Insire unha referencia bibliográfica

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Índices - Entrada bibliográfica


Entrada

A partir da base de datos bibliográficos

Insire unha referencia da base de datos bibliografía.

A partir do contido do documento

Insire unha referencia a partir dos rexistros bibliográficos que sealmacenan no documento actual. Unha entrada que se garda nodocumento ten prioridade sobre unha entrada que se garda na base de datosbibliografía.

Icona Nota

Cando garda un documento que contén entradas bibliográficas, os rexistros correspondentes gárdanse automaticamente nun campo oculto no documento.


Abreviatura

Seleccione o nome curto do rexistro bibliografía que quere inserir.

Autor, Título

Nesta área móstranse o autor e o título completo da abreviatura seleccionada, se están dispoñíbeis.

Inserir

Insire a referencia bibliográfica no documento. Se creou un novo rexistro tamén debe inserilo como entrada; se non, o rexistro pérdese ao pechar o documento.

Pechar

Pecha a caixa de diálogo.

Novo

Abre o diálogo Definir entrada bibliográfica, onde pode crear un rexistro bibliográfico novo. Este rexistro só se almacena no documento. Para engadir un rexistro á base de datos bibliografía, escolla Ferramentas - Base de datos bibliográfica

Editar

Abreo Definir entrada Bibliográfica , na cal podeeditar o rexistro bibliografía seleccionada.

Consellos para traballar con entradas bibliográficas

Precisamos da súa axuda!