Editar ficheiro de concordancia

Crear ou editar unha lista de palabras para incluírnun índice alfabético. Un ficheiro de concordancia lista palabrasque deben ser referenciados nun índice alfabético, xunto co número (s)páxina onde aparecen no documento.

Pode usar o botón Buscar todos no diálogo Localizar e substituír para destacar todas as partes onde a palabra aparece, logo abra a caixa de diálogo Inserir entrada de índice para engadir esta palabra e lugares para o índice alfabético. Con todo, se precisa dun mesmo conxunto de índices alfabéticos en varios documentos, o ficheiro de concordancia permite entrar cada palabra só unha vez, a seguir, use a lista varias veces.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


Para acceder á caixa de diálogo Editar ficheiro de concordancia:

  1. Escolla Inserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo.

  2. Na Introduza caixa, seleccione "Índice Alfabético ".

  3. En Opcións área, seleccione o ficheiro de concordancia caixa de opción.

  4. Prema no arquivo botón e escolla Nova ou Editar.

Os ficheiros de concordancia conteñen os seguintes campos:

Term

Meaning

Search term

A opción "Termo de busca" refírese á entrada de índice que desexa marcar no documento.

Alternative entry

A opción "Entrada alternativa" refírese á entrada de índice que debe aparecer no índice.

1st and 2nd Keys

A primeira e a segunda chave son entradas superiores de índice."Termo de busca" ou "Entrada alternativa" aparecen como subentrada so a primeira e a segunda chave.

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

O campo «Diferenciar maiúsculas de minúsculas» indica que se fai distinción entre letras maiúsculas e minúsculas.

Word only

A opción "Só palabra" busca o termo como unha única palabra.


note

Para activar as opcións «Diferenciar maiúsculas de minúsculas» ou «Só palabra», prema na cela correspondente e, a seguir, marque a caixa de opción.


Para crear un ficheiro de concordancia sen utilizar a caixa de diálogo Editar ficheiro de concordancia:

Cando cree ficheiros de concordancia utilice as seguintes directrices de formato:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

As entradas «Diferenciar maiúsculas de minúsculas» e «Só palabra» interprétanse como «Non» ou FALSE se están baleiras ou son cero (0). Os demais contidos interprétanse como «Si» ou TRUE.

Exemplo

Por exemplo, para incluír a palabra "Ourense" no índice alfabético dentro da entrada "Cidades", introduza a seguinte liña no ficheiro de concordancia:

Boston;Boston;Cities;;0;0

Este procedemento tamén localiza a palabra "Ourense" se está escrita con letras minúsculas.

Para incluír o barrio "O Couto" da cidade de Ourense dentro da entrada "Cidades", introduza a seguinte liña:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Precisamos da súa axuda!