Entradas (índice)

Especifique o formato das entradas bibliográficas.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Entradas (cando o tipo seleccionado é Bibliografía)


Tipo

Os tipos que se mostran dependen das diferentes fontes de documentación.

Estrutura e formatado

O Estrutura liña define como as entradas no índice son compostas. Para cambiar a aparencia dunha entrada, pode introducir códigos ou texto nas caixas baleiras nesta liña. Tamén pode premer nunha caixa baleira ou nun código, e prema nun botón do código.

Tabulación (T)

Insireunha parada de tabulación. Para engadir líder puntos para a parada detabulación, seleccione un carácter na caixa de caracteres Encha. Para cambiar a posición da parada de tabulación, introduza un valorna Tab deixar posición caixa, ou seleccione o Aliñará dereita caixa de opción.

Tipo

Lista as entradas bibliográficas dispoñíbeis. Para engadir unha entrada á liña Estrutura, prema na entrada, prema nun cadro baleiro na liña de Estrutura e prema en Inserir.Use o diálogo Definir entrada bibliográfica para engadir entradas novas.

Inserir

Engadeo código de referencia para a entrada de bibliografía seleccionada para aliña de Estrutura. Seleccione unha entrada da lista, prema nunha caixabaleira e, a seguir, prema neste botón.

Eliminar

Elimina o código de referencia seleccionado a partir da liña Estrutura.

Todo

Aplica a configuración actual a todos os niveis sen pechar o diálogo.

Estilo de carácter

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Editar

Abre undiálogo onde pode editar o estilo de carácter seleccionado.

Ordenar por

Especifique as opcións de ordenación das entradas bibliográficas.

Posición do documento

Clasifica as entradas bibliográficas de acordo coa posición das súasreferencias no documento. Seleccione esta opción se quere empregaras referencias numeradas automaticamente.

Contido

Clasifica as entradas bibliográficas por parte das claves de clasificaciónque se especifica, por exemplo, por autor ou por ano de publicación.

Chaves de ordenación

1, 2 ou 3

Seleccione a entrada pola que clasificar as entradas bibliográficas. Estaopción só está dispoñíbel se selecciona o Índice botón deopción no Ordenar por área.

AZ

Clasificaas entradas bibliográficas en orde crecente alfanumérico.

ZA

Clasifica as entradas bibliográficas en orde alfanumérica descendente.

Precisamos da súa axuda!