Entradas (índice)

Especifique o formato para as entradas nunhatáboa de obxectos.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Entradas (cando o tipo seleccionado é Índice de obxectos)


Nivel

Seleccione o nivel que quere definir.

As táboas de obxectos conteñen un único nivel de índice.

Estrutura e formatado

O Estrutura liña define como as entradas no índice son compostas. Para cambiar a aparencia dunha entrada, pode introducir códigos ou texto nas caixas baleiras nesta liña. Tamén pode premer nunha caixa baleira ou nun código, e prema nun botón do código.

Texto da entrada (E)

Inserts the text of the selected entry.

Tabulación (T)

Insireunha parada de tabulación. Para engadir líder puntos para a parada detabulación, seleccione un carácter na caixa de caracteres Encha. Para cambiar a posición da parada de tabulación, introduza un valorna Tab deixar posición caixa, ou seleccione o Aliñará dereita caixa de opción.

Número de páxina (#)

Insire onúmero da páxina de entrada.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Hiperligazón (LS e LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Todo

Aplica a configuración actual a todos os niveis sen pechar o diálogo.

Estilo de carácter

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Editar

Abre undiálogo onde pode editar o estilo de carácter seleccionado.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Carácter de enchedura

Seleccione a tabulación que desexe usar.

Posición da tabulación

Introduza a distancia deixar entre a marxe esquerda da páxina e tabulación.

Aliñar á dereita

Aliña a tabulación á marxe dereita da páxina.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Posición da tabulación relativa á sangría do estilo de parágrafo

sitúa a tabulación en relación ao"guión de esquerda " valor definido noestilo de parágrafo seleccionado no Estilos guía . Se non, atabulación é ordenada en relación á marxe esquerda do texto.

Precisamos da súa axuda!