Entradas (índice)

Especifique o formato das entradas na táboa decontidos.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Entradas (cando o tipo seleccionado é Índice)


Nivel

Seleccione o nivel que quere definir.

Estrutura e formatado

O Estrutura liña define como as entradas no índice son compostas. Para cambiar a aparencia dunha entrada, pode introducir códigos ou texto nas caixas baleiras nesta liña. Tamén pode premer nunha caixa baleira ou nun código, e prema nun botón do código.

Número de capítulo (E#)

Insire o número de capítulo. Para asignar numeración de capítulo a un estilo de título, escolla Ferramentas - Numeración de capítulo´.

Texto da entrada (E)

Insire o texto do título do capítulo.

Tabulación (T)

Insireunha parada de tabulación. Para engadir líder puntos para a parada detabulación, seleccione un carácter na caixa de caracteres Encha. Para cambiar a posición da parada de tabulación, introduza un valorna Tab deixar posición caixa, ou seleccione o Aliñará dereita caixa de opción.

Número de páxina (#)

Insire onúmero da páxina de entrada.

Hiperligazón (LS e LE)

Crea unha hiperligazónpara a parte da entrada que rodee coas etiquetas de apertura (LS) e peche (LE) de ligazón. Na liña Estrutura prema na caixa baleira diante da parte para a que queira crear unha hiperligazón e, a seguir, prema neste botón. Prema na caixa baleira despois da parte que desexe ligar e, a seguir, prema de novo neste botón. Cada hiperligazón debe ser única. dispoñíbel só para un índice.

Todo

Aplica a configuración actual a todos os niveis sen pechar o diálogo.

Estilo de carácter

Especifique o estilo de formato para a parte seleccionada na liña Estrutura .

Editar

Abre undiálogo onde pode editar o estilo de carácter seleccionado.

Carácter de enchedura

Seleccione a tabulación que desexe usar.

Posición da tabulación

Introduza a distancia deixar entre a marxe esquerda da páxina e tabulación.

Aliñar á dereita

Aliña a tabulación á marxe dereita da páxina.

Formato

Só visible cando preme no botón E# na liña de Estrutura. Seleccione para mostrar o número do capítulo, con ou sen separador.

Avaliar até o nivel

Introduza o nivel de xerarquía máxima até que os obxectos son presentados no índice xerado.

Posición da tabulación relativa á sangría do estilo de parágrafo

sitúa a tabulación en relación ao"guión de esquerda " valor definido noestilo de parágrafo seleccionado no Estilos guía . Se non, atabulación é ordenada en relación á marxe esquerda do texto.

Precisamos da súa axuda!