Outros

Crea entradas de índice a partir de estilos de parágrafo específicos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Índice e Índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo, marque a opción «Estilos adicionais» e prema Asignar estilos


Estilos

A lista contén os estilos de parágrafo que pode asignar a niveis de índice

To create an index entry from a paragraph style, click the style in the Styles list, then click the index level that you want to assign to that paragraph style.

Demote Index Level button

Sube o estilo de parágrafo seleccionado a un nivel superior na xerarquía do índice.

Promote Index Level button

Baixa o estilo de parágrafo seleccionado a un nivel superior na xerarquía do índice.

Precisamos da sĂşa axuda!