Outros

Crea entradas de índice a partir de estilos de parágrafo específicos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Índice e Índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo, marque a opción «Estilos adicionais» e prema Asignar estilos


Estilos

A lista contén os estilos de parágrafo que pode asignar a niveis de índice

Para crear unha entrada de índice a partir dun estilo de parágrafo, prema no estilo no Estilos lista e prema no botón >> para mover o estilo ao nivel de índice que quere .

<<

Sube o estilo de parágrafo seleccionado a un nivel superior na xerarquía do índice.

>>

Baixa o estilo de parágrafo seleccionado a un nivel superior na xerarquía do índice.

Precisamos da súa axuda!