Axuste

As seguintes opcións están dispoñíbeis candoselecciona User-Defined como o índice tipo.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e Índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo (cando o tipo seleccionado for Definido polo usuario)


Índices definidos polo usuario están dispoñíbeis no Introduza caixa cando inserir unha entrada de índice no documento.

Tipo e título

Especifique o tipo e o título do índice.

Tipo

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Título

Introduzaun título para o índice seleccionado.

Protexido contra cambios manuais

Impideque o contido do índice sexan alteradas. cambios manuais que fai aun índice son perdidas cando o índice é actualizado. Se desexa que o cursorpercorrer un área protexida, escolla - LibreOffice Writer - Recursos de formatado, e logo seleccione oActivar o cursor en áreas protexidas caixa de opción Activado.

Create Index or Table of Contents

For

Seleccionese desexa crear o índice para o documento ou para o capítulo actual.

Crear a partir de

Estilos

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Asignar estilos

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Marcas de índice

Inclúeas entradas de índice que inseriu escollendo Inserir - Índices etáboas -. Entrada no índice

Táboas

Inclúetáboas no índice.

Imaxes

Inclúe gráficos do índice.

Frames

Includes frames in the index.

Obxectos OLE

Inclúeobxectos OLE no índice.

Utilizar o nivel do capítulo fonte

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Definir unha entrada de índice

Precisamos da súa axuda!