Axuste

As seguintes opcións están dispoñíbeis candoselecciona Índice Alfabético como o índice tipo.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e Índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo (cando o tipo seleccionado for Índice alfabético)


Tipo e título

Especifique o tipo e o título do índice.

Título

Introduzaun título para o índice seleccionado.

Tipo

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Protexido contra cambios manuais

Impideque o contido do índice sexan alteradas. cambios manuais que fai aun índice son perdidas cando o índice é actualizado. Se desexa que o cursorpercorrer un área protexida, escolla - LibreOffice Writer - Recursos de formatado, e logo seleccione oActivar o cursor en áreas protexidas caixa de opción Activado.

Create Index or Table of Contents

For

Seleccionese desexa crear o índice para o documento ou para o capítulo actual.

Opcións

Combinar entradas idénticas

Substitúe as entradas de índice idénticas por única entrada que lista os números de páxina onde se produce a entrada no documento. Por exemplo, as entradas «Vista 10, Vista 43» son combinadas como «Vista 10, 43».

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

Combinar con -

Substitúe as entradas de índice idénticas que se producen en páxinas consecutivas por unha única entrada e o intervalo de páxinas onde se produce a entrada. Por exemplo, as entradas «Vista 10, Vista 11, Vista 12» son combinados como «Vista 10-12».

Diferenciar maiúsculas de minúsculas

Distingue entre maiúsculas e minúsculas en entradas de índice idénticas.Para idiomas asiáticos tratamento especial aplícase se. Se queresa primeira aparición da entrada no documento para determinar o caso deentrada, seleccione Combinar entradas idénticas.

Icona Nota

Para usar a agrupación multi-nivel para idiomas asiáticos, seleccione Case sensible. Na agrupación multi-nivel, os casos e sinais diacríticos das entradas ignóranse e só as formas primitivas de entradas son comparadas. As formas son idénticas, os acentuación das formas son comparadas. As formas aínda son idénticos, os casos das formas, así como as larguras dos caracteres, e as diferenzas na Kana xaponesa son comparados.


Escribir entradas en maiúsculas automaticamente

capitalizar automaticamente a primeira letra dunha entrada de índice.

Chaves como entradas separadas

clavesde índice Insire como entradas de índice separados. A clave éinserida como unha entrada de índice de nivel superior e as entradas que sonasignados á clave como subentries recuados.

Para axustar unha chave de índice, escolla Inserir Entrada Índice diálogo.

Ficheiro de concordancia

Marcaautomaticamente entradas de índice usando un ficheiro de concordancia -.Unha lista de palabras para incluír nun índice

Ficheiro

Seleccionar, crear ou editar un ficheiro de concordancia.

Ordenar

Define as opcións para ordenar as entradas de índice.

Idioma

Seleccione as regras de idioma a empregar para clasificar as entradas do índice.

Tipo de chave

Seleccionar numérico cando quere ordenar os números de valor, como en 1, 2,12. Seleccione alfanumérico, cando quere ordenar os números de caráctercódigo, como en 1, 12, 2.

Precisamos da súa axuda!