Axuste

As opcións seguintes están dispoñíbeis ao seleccionar Índice como tipo de índice.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e Índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo (cando o tipo seleccionado for Índice)


Tipo e título

Especifique o tipo e o título do índice.

Tipo

Seleccione otipo de índice que desexa inserir. As opcións dispoñíbeis nestaguía dependen do tipo de índice que seleccionar. Se o cursor está nun índicecando escoller o Inserir - Índices e táboas - Índices e táboas, pode entón editar ese índice.

Título

Introduzaun título para o índice seleccionado.

Protexido contra cambios manuais

Impideque o contido do índice sexan alteradas. cambios manuais que fai aun índice son perdidas cando o índice é actualizado. Se desexa que o cursorpercorrer un área protexida, escolla - LibreOffice Writer - Recursos de formatado, e logo seleccione oCursor en áreas protexidas - caixa de opción Activado.

Crear índice para

Seleccionese desexa crear o índice para o documento ou para o capítulo actual.

Nivel de avaliación

Introduza onúmero da posición niveis de incluír no índice.

Crear a partir de

Utilice esta área para especificar a información que desexa incluír no índice.

Esquema

Creao índice utilizando niveis destacado, é dicir, parágrafos formatados cundos estilos de título predefinidos (posición 1-10) engádense ao índice.

Tamén pode asignar os niveis de esquema na lapela Esquema e numeración da caixa de diálogo Formato - Parágrafo.

Estilos adicionais

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

tip

You can include the Figure Index Heading or Bibliography Heading styles, as well as any other relevant heading style, to the Table of Contents.


Asignar estilos

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the chapter level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Marcas de índice

Inclúeas entradas de índice que inseriu escollendo Inserir - Índices etáboas -. Entrada no índice

Precisamos da súa axuda!