Tipo

Use esta guía para especificar e establecer o tipo de índice que desexa inserir. Tamén pode crear índices personalizados.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e Índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Tipo (dependendo do tipo)


Dependendo do tipo de índice seleccionado, o separador contén as seguintes opcións.

Índice

As opcións seguintes están dispoñíbeis ao seleccionar Índice como tipo de índice.

Índice Alfabético

As seguintes opcións están dispoñíbeis candoselecciona Índice Alfabético como o índice tipo.

Índice de Ilustración

As seguintes opcións están dispoñíbeis candoselecciona o Índice de Ilustración como o índice tipo.

Axuste

As seguintes opcións están dispoñíbeis candoselecciona Índice de táboas como o índice tipo.

Definido polo usuario

As seguintes opcións están dispoñíbeis candoselecciona User-Defined como o índice tipo.

Índice

As seguintes opcións están dispoñíbeis candoselecciona Táboa de obxectos como o índice tipo.

Bibliografía

Bibliografía como o As seguintesopcións están dispoñíbeis cando selecciona índice tipo.

Utilización de táboas de contido e índices

Inserir - Índices e táboas - Entrada

Precisamos da súa axuda!