Outros

Pode asignar diferentes estilos de parágrafos para modificar o formato de títulos, separadores e entradas de índice. Nesta caixa de diálogo tamén é posíbel modificar os estilos de parágrafo.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía - Estilos


Atribución

Niveis

Seleccione o nivel de índice que cambiar o formato de.

Estilos de parágrafos

(<) Seleccione o estilo de parágrafo que desexa aplicar ao nivel deíndice seleccionado e prema en Asignar.

<

Formata onivel de índice seleccionado co estilo de parágrafo seleccionado.

Predefinido

repón oformato do nivel seleccionado ao estilo"Default " parágrafo.

Editar

Abre oestilo de parágrafo de diálogo, onde pode modificar o estilode parágrafo seleccionado.

Precisamos da súa axuda!