Índice, índice analítico ou bibliografía

Insire un índice analítico ou un índice na posición actual do cursor Para editar un índice analítico ou un índice , coloque o cursor no índice ou táboa de contidos, e a seguir escollaInserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía


Nesta caixa de diálogo tamén pode previsualizar o índice ou táboa.

Dependendo do tipo de índice ou táboa que seleccione, están presentes os seguintes separadores.

Tipo

Use esta guía para especificar e establecer o tipo de índice que desexa inserir. Tamén pode crear índices personalizados.

Entradas (índice)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Outros

Pode asignar diferentes estilos de parágrafos para modificar o formato de títulos, separadores e entradas de índice. Nesta caixa de diálogo tamén é posíbel modificar os estilos de parágrafo.

Columnas

Especifica o número de columnas e o esquema de columna dun estilo de páxina, marco ou sección.

Utilice este separador para especificar o deseño de columna para o índice ou táboa. De forma predefinida, o título do índice posúe a largura dunha columna e comeza na marxe esquerda da páxina.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Utilización de táboas de contido e índices

Precisamos da súa axuda!