Índice, índice analítico ou bibliografía

Insire un índice analítico ou un índice na posición actual do cursor Para editar un índice analítico ou un índice , coloque o cursor no índice ou táboa de contidos, e a seguir escollaInserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

From the tabbed interface:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

From toolbars:

Icon Insert Index

Insert Index


Nesta caixa de diálogo tamén pode previsualizar o índice ou táboa.

Dependendo do tipo de índice ou táboa que seleccione, están presentes os seguintes separadores.

Tipo

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Entradas (índice)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Outros

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Columnas

Especifica o número de columnas e o esquema de columna dun estilo de páxina, marco ou sección.

Utilice este separador para especificar o deseño de columna para o índice ou táboa. De forma predefinida, o título do índice posúe a largura dunha columna e comeza na marxe esquerda da páxina.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Precisamos da súa axuda!