Índice e índice analítico

Abre un menú para inserir unha entrada de índice analítico ou de bibliografía, así como para inserir un índice, un índice analítico ou unha bibliografía.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Índices


Axuste

Marca o texto seleccionado como índice ou entrada de táboa de contido

Bibliografia Entrada

Insire unha referencia bibliográfica

Índice, índice analítico ou bibliografía

Insire un índice analítico ou un índice na posición actual do cursor Para editar un índice analítico ou un índice , coloque o cursor no índice ou táboa de contidos, e a seguir escollaInserir - Índice e índice analítico - Índice, índice analítico ou bibliografía.

Precisamos da súa axuda!