Edit Fields (variables)

Editar o contido dun campo.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar campos no menú de contexto do campo seleccionado.


Type

Shows the type of the selected field.

Seleccionar

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Formato

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Invisíbel

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Aplicar

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Aplicar

Botóns de frecha

Empregue os botóns de frechas para ir aos campos anterior ou seguinte do mesmo tipo no documento.

Editar

Cando está visíbel abre un diálogo para editar o contido dun campo. O diálogo depende do tipo de campo.

Precisamos da súa axuda!