Cela

Os campos de variábeis permiten engadir contido dinámico ao documento. Pódese, por exemplo, usar unha variábel para restaurar a numeración das páxinas.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Campo - Outros - Variábeis


Tipo

Lists the available field types.

Tipo

Descrición

Definir variábel

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

Mostrar variábel

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

Campo DDE

Insire un DDE ligazón ao documento, que pode actualizar tan frecuentemente como quere a través do nome asignado.

Inserir fórmula

Insire un número fixo ou o resultado dunha fórmula.

Campo de entrada

Insire un novo valor para unha variábel ou campo de usuario.

O valor dunha variábel dun campo de entrada só é válido desde o lugar onde se inseriu o campo cara a adiante. Para modificalo, insira outro campo de entrada co mesmo nome, mais cun valor diferente. Pola contra, o valor dun campo de usuario modifícase globalmente.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Intervalo numérico

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

Definir variábel da páxina

Insire un punto de referencia no documento despois do cal se reinicia a conta de páxinas. Seleccione "activado" para activar o punto de referencia e "desactivado" para desactivalo. Tamén pode inserir unha corrección para iniciar a conta de páxinas noutro número.

Show page variable

Mostra o número de páxinas entre o punto de referencia "Definir variábel da páxina" e este campo.

Campo de usuario

Insire unha variábel global personalizada. Pode utilizar o campo de usuario para definir a variábel dunha instrución de condición. Cando se modifica un campo de usuario, actualízanse todas as ocorrencias da variábel no documento.


Seleccionar

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Formato

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Nome

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

Os campos definidos polo usuario só están dispoñíbeis no documento actual.


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Na lista Formato, defina se quere que o valor se insira como texto ou como número.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Nun documento HTML dispón de dous campos adicionais para tipo de campo «Definir variábel»: HTML_ON e HTML_OFF. O texto que escriba na caixa de diálogo Valor caixa convértese etiqueta de apertura de HTML (<Value>) ao gardar o ficheiro como documento HTML ou nunha etiqueta de peche de (</Value>) ao pechar o ficheiro nun documento HTML, dependendo da opción que se seleccione.

DDE Statement

A sintaxe xeral dunha orde DDE é: "<Servidor><Tema><Elemento>". O servidor é o nome DDE do aplicativo que contén os datos, o tema refírese á localización do elemento (xeralmente, o nome do ficheiro) e o elemento representa o obxecto propiamente dito.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Fórmula

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Referencia

Introduza o texto que desexa mostrar no campo. Se está a inserir un campo de marcador de posición, escriba o texto que quere mostrar como suxestión de axuda ao colocar o apuntador do rato sobre o campo.

Desprazamento

Introduza o valor de desprazamento que quere aplicar a un campo de número de páxina, como por exemplo «+ 1».

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Invisíbel

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


Separador

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the “Number range” field type.


Aplicar

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Aplicar

Eliminar

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

Eliminar

Precisamos da súa axuda!