Outros

Dependendo do tipo de campo seleccionado pódenselle asignar condicións a determinadas funcións. Por exemplo, pódese definir un campo que execute unha macro ao premer o campo no documento, ou unha condición que, cando se cumpra, agoche un campo. Tamén se poden definir campos de marcadores de posición que insiran gráficas, táboas, marcos e outros obxectos no documento cando for preciso.l

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Campo - Outros - Funcións


Tipo

Lists the available field types.

Tipo

Significado

Texto condicional

Insire texto se unha determinada condición é cumprida. Por exemplo, escriba "sol eq 1 " en Estado caixa, e logo, o texto que quere inserir cando a variable "Sol " igual "1 " no Entón caixa. Se o desexa, tamén pode escribir o texto que quere mostrar cando esta condición non se responde en Else caixa. Para axustar a variábel "Sol ", prema o Variables guía , seleccione "Definir variable ", escriba "Sol " no cadro Nome , e seu valor en Valor caixa.

Lista de entrada

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press +Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

Campo de entrada

Insire un campo de texto que pode ser aberto por prema Lo no documento. Pode entón cambiar o texto que aparece.

Executar macro

Insire un campo de texto que executa unha macro ao premer no campo no documento. Para asignar unha macro ao campo, prema no botón Macro .

Marcador de posición

Insire un marcador de posición no documento, por exemplo, para imaxes. Ao premer no campo do marcador pídese que se insira o elemento que falta.

Texto oculto

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden text check box.

Parágrafo oculto

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden paragraphs check box.

Combinar caracteres

Pode combinar de 1 a 6 caracteres que se tratarán, posteriormente, como un único carácter. Este recurso só está dispoñíbel no caso de admitirse tipos de letra asiáticos.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Format

No caso dos campos de funcións, o campo de formato só se utiliza en campos do tipo marcador de posición. Nese caso, o formato determina o obxecto a que se aplica o marcador.

Condición

Para campos ligados a unha condición , introduza os criterios aquí.

Entón, se non

Introduza o texto que queira mostrar cando se cumpra a condición na caixa Then e o texto que queira mostrar cando non se cumpra a condición na caixa Se non.

Tamén pode inserir campos de base de datos no Entón e Else caixas usando o formato "databasename.tablename.fieldname ".

note

Se o nome da táboa ou do campo non consta nunha base de datos, non se insire nada.


note

Incluíndo as comiñas en "nomedabasedatos.nomedatáboa.nomedocampo", a expresión insírese como texto.


Referencia

Introduza o texto que desexa mostrar no campo. Se está a inserir un campo de marcador de posición, escriba o texto que quere mostrar como suxestión de axuda ao colocar o apuntador do rato sobre o campo.

Formato

Seleccione a macro que desexa executar ao premer no campo.

Nome de macro

Mostra o nome da macro seleccionada.

Marcador de posición

Introduza o texto que desexa que apareza no campo do marcador de posición.

Texto oculto

Introduza o texto que desexa ocultar cando se cumpre unha condición.

Caracteres

Introduce os caracteres que quere combinar. Podes combinar un máximo de 6 caracteres. Esta opción só está dispoñíbel para os Combina caracteres tipo de campo.

Valor

Introduza un valor para o campo seleccionado.

Macro

Abre o Selector de macro, onde pode seleccionar a macro que se executará cando fagaclic no campo seleccionado no documento. Este botón só está dispoñíbel para o campo de función «Executar macro».

Os seguintes controis aparecen en Lista de entrada campos:

Elemento

Introduza un novo elemento.

Engadir

Engade o Elemento á lista.

Elementos da lista

Lista os elementos. O elemento superior móstrase no documento.

Eliminar

Elimina oelemento seleccionado da lista.

Mover cara a arriba

Sube o elemento seleccionado na lista.

Mover cara a abaixo

Baixa o elemento seleccionado na lista.

Nome

Introduza un nome exclusivo para a Lista de entrada.

Escoller elemento

Esta caixa de diálogo móstrase ao premer nun Lista de entrada campo no documento.

Escolla o elemento que desexe mostrar no documento e prema en Aceptar.

Editar

Mostra o diálogo Editar campos: Funcións, no que pode editar a lista de entrada.

Seguinte

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by +Shift+F9.

Precisamos da súa axuda!