Cela

Defina as opcións de impresión do sobre.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Sobre - Impresora


Consulte a documentación da impresora para configurala correctamente para sobres. Dependendo do modelo, pode ser que os sobres precisen de ser introducidos na bandexa de papel aliñados á esquerda, á dereita ou centrados, ou co lado que se vai imprimir orientado cara a arriba ou cara a abaixo.

Esquerda horizontal

Alimenta o sobre horizontal a partir do bordo esquerdo da bandexa da impresora.

Centro horizontal

Alimenta o sobre na horizontal do centro da bandexa da impresora.

Dereita horizontal

Alimenta o sobre horizontal a partir do bordo dereito da bandexa da impresora.

Esquerda vertical

Alimenta o sobre vertical a partir do bordo esquerdo da bandexa da impresora.

Centro vertical

Alimenta o sobre vertical desde o centro da bandexa da impresora.

Dereita vertical

Alimenta o sobre vertical a partir do bordo esquerdo da bandexa da impresora.

Imprimir desde arriba

Alimenta o sobre co lado de impresión superior na bandexa da impresora.

Imprimir desde abaixo

Alimenta o sobre co lado de impresión para abaixo na bandexa da impresora.

Mover cara á dereita

Introduza o valor para desprazarse a área de impresión para a dereita.

Mover cara a abaixo

Introduza o valor para desprazarse a área de impresión para abaixo.

Impresora actual

Mostra o nome da impresora actual.

Configurar

Abre o diálogo de configuración de impresión onde pode definir a configuración da impresora adicionais, como o formato de papel e a orientación.

Precisamos da súa axuda!