Axuste

Especifica o deseño e a dimensión do sobre.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapelaInserir - Sobre - Formato


Destinatario

Define a posición e as opcións de formatado de texto do campo do destinatario.

Posición

Define a posición do enderezo do destinatario no sobre.

desde a esq.

Insire a cantidade de espazo que quere deixar entre o bordo esquerda do sobre e o campo de destinatario.

desde arriba

Introduza a cantidade de espazo que quere deixar entre o bordo superior do sobre e o campo de destinatario.

Editar

Prema e escolla o estilo de formato de texto para o campo de destinatario que quere editar.

Carácter

Abre unha caixa de diálogo na cal se pode editar o formatado de carácter usado no campo do destinatario.

Parágrafo

Abre unha caixa de diálogo na cal se pode editar o formatado de parágrafo usado no campo do destinatario.

Remitente

Define as opcións de posición e formatado de texto do campo do remitente.

Posición

Define a posición do enderezo do remitente no sobre.

desde a esq.

Introduza a cantidade de espazo que quere deixar entre o bordo esquerda do sobre e o campo de remitente.

desde arriba

Introduza a cantidade de espazo que quere deixar entre o bordo superior do sobre e o campo de remitente.

Editar

Prema e escolla o estilo de formato de texto para o campo do remitente que desexe editar.

Carácter

Abre unha caixa de diálogo na cal se pode editar o formatado de carácter usado no campo do remitente.

Parágrafo

Abre unha caixa de diálogo na cal se pode editar o formatado de parágrafo usado no campo do remitente.

Tamaño

Seleccione o tamaño do sobre que desexa utilizar ou cree un tamaño personalizado.

Formato

Seleccione o tamaño do sobre que quere, ou seleccione"Definido polousuario ", e, a continuación, escriba a largura ea altura do tamañopersonalizado.

Largura

Introduza a largura do sobre.

Altura

Introduza a altura do sobre.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

Precisamos da súa axuda!