Axuste

Introduza os enderezos de destinatario e de rementente para o sobre. Tamén pode inserir campos de enderezo desde unha base de datos, como por exemplo a base de datos de enderezos.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Sobre - Sobre


Destinatario

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

Remitente

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

Base de datos

Seleccione a base de datos que conteña os datos de enderezos que desexe inserir.

Táboa

Seleccione a táboa de base de datos que conteña os datos de enderezos que desexe inserir.

Campo da base de datos

Seleccione o campo de base de datos que conteña os datos de enderezo que desexe inserir e, a seguir, prema no botón de frecha cara á esquerda. Os datos engádense á caixa do enderezo que contén o cursor.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

Precisamos da súa axuda!