Opcións

Engade o número do capítulo coa etiqueta da lenda. Para usar este recurso, ten que primeiro asignar un nivel de esquema a un estilo de parágrafo e, a seguir, aplicar o estilo aos títulos dos capítulos do documento.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Lenda - Opcións

Abra o menú de contexto e escolla Lenda - Opcións


Numeración por capítulos

Cando se engaden números de capítulos ás etiquetas das lendas, a numeración das lendas reiníciase en cada novo título de capítulo. Por exemplo, se o último punto do capítulo 1 é "Punto 1.12", o primeiro punto do capítulo seguinte será "Figura 2.1".

Nivel

Seleccione o número de niveis de títulos dende o principio da xerarquía de capítulos para abaixo para incluír na etiqueta da lenda.

Separador

Introduza o carácter que desexa inserir entre o número do capítulo eo númerode lenda.

Formato de marco e categoría

Estilo de carácter

Especifica o estilo de carácter.

Aplicar bordo e sombra

Aplica o bordo e sombra do obxecto ao marco da lenda.

Adding Chapter Numbers to Captions

Usar lendas

Numeración de capítulos

Precisamos da súa axuda!