Lenda

Engade unha lenda numerada a un gráfico seleccionado, táboa, marco, marco de texto ou obxecto de debuxo. Tamén pode acceder a esta orde premendo co botón dereito no elemento ao que lle queira engadir a lenda.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Lenda

Abra o menú de contexto e escolla Lenda


Lenda

Type the text that you want to appear after the caption category and caption number.

Propiedades

Define as opcións de lenda da selección actual.

Categoría

Select the caption category, or type a name to create a new category. The category text appears before or after the caption number, depending on the Caption order setting in Options. Captions made with a predefined caption category are formatted with a paragraph style with the same name as the category. For example, captions made with the “Illustration” caption category are formatted with the “Illustration” paragraph style.

Numeración

Select the type of numbering that you want to use in the caption. The selection is also applied to any previous captions in the category.

After number

Enter optional text characters to appear between numbering and category. Only active when Numbering first is selected for Caption order in Options.

Before caption

Enter optional text characters to appear after the caption category and number and before the caption text. These characters are not inserted if no caption text is given.

Posición

Engadea lenda enriba ou debaixo do elemento seleccionado. Esta opción só estádispoñíbel para algúns obxectos.

Outros

Opens the Options dialog, where it is possible to customize the appearance of the caption label. You can choose to add a heading number to the caption number, add a character style to the caption category and number, and choose the order of the caption category and caption number.

Lenda automática

Opens the AutoCaption dialog. This is the same dialog you get by Tools - Options - LibreOffice Writer - AutoCaption. Changes to this dialog do not affect the inserted caption for the current selection.

Precisamos da súa axuda!