Lenda

Engade unha lenda numerada a un gráfico seleccionado, táboa, marco, marco de texto ou obxecto de debuxo. Tamén pode acceder a esta orde premendo co botón dereito no elemento ao que lle queira engadir a lenda.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Lenda

Abra o menú de contexto e escolla Lenda


Propiedades

Define as opcións de lenda da selección actual.

Categoría

Seleccione a categoría de lenda, ou escriba un nome para crear unha novacategoría. O texto categoría aparece antes do número da lenda na etiqueta dalenda. Cada categoría de lenda predeterminada é formatado cun estilo deparágrafo do mesmo nome. Por exemplo, o"Ilustración " categoríalenda é formatada co "Ilustración " estilo de parágrafo \.

Numeración

Seleccione o tipo de numeración que desexa utilizar na lenda.

Lenda

Introduza o texto que queres que apareza despois do número da lenda.

Separador

Introduza os caracteres de texto opcionais para que aparezan entre o número e o texto da lenda.

Posición

Engadea lenda enriba ou debaixo do elemento seleccionado. Esta opción só estádispoñíbel para algúns obxectos.

Outros

Engade o número do capítulo coa etiqueta da lenda. Para usar este recurso, ten que primeiro asignar un nivel de esquema a un estilo de parágrafo e, a seguir, aplicar o estilo aos títulos dos capítulos do documento.

Lenda automática

Abre o diálogo de formación. Ten a mesma informaciónque o diálogo que comeza polo menú LibreOffice Writer -. AutoLegenda nodiálogo Opcións

Usar lendas

Adding Chapter Numbers to Captions

Precisamos da súa axuda!