Axuste

Sangra a sección con marxes á esquerda e á dereita.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab


Antes da sección

Especifica os guións antes de sección, na marxe esquerda.

Despois da sección

Especifica os guións despois da sección, na marxe dereita.

Precisamos da súa axuda!