Marcas de formato

. Mostra caracteres non imprimibles dotexto, como marcas de parágrafo, quebras de liña, paradas de tabulación, eespazos

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose View - Formatting Marks

From the tabbed interface:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Choose View - Formatting Marks.

From toolbars:

Formatting Marks Icon

Marcas de formato

From the keyboard:

+ F10


Cando se elimina unha marca de parágrafo, o parágrafo que se combina asume o formato daquel en que está colocado o cursor.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Precisamos da súa axuda!