Nomes de campo

Alterna entre mostrar os campos como nomes de campo ou cos valores do campo. Ao estar activado móstranse os nomes dos campos e ao estar desactivado móstranse os valores dos campos. É posíbel que o contido dalgún campo non se poda mostrar.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Field Names

+F9


Para cambiar a vista de campo estándar para nomes de campo en vez do contido do campo, seleccione - LibreOffice Writer - Ver e seleccione Códigos de campo checkbox na Pantalla área.

Ao imprimir un documento con Ver - Nomes de campo activado, será solicitado para incluír os nomes dos campos na impresión.

Precisamos da súa axuda!