Fluxo de texto

Mostra ou oculta os limites da área imprimíbel da páxina. As liñas de límite non son impresas.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Precisamos da súa axuda!