Regras

Contén un submenú para mostrar ou agochar as regras horizontal e vertical.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose View - Rulers.


Regra

Mostrar o agochar a regra horizontal e, de estar activa, a regra vertical. A regra horizontal pode empregarse para axustar as marxes horizontais da páxina, os tabuladores, os sangrados, os bordos, as celas das táboas e para dispor obxectos na páxina.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose View - Rulers - Rulers.

From the tabbed interface:

Choose View - Rulers.

On the View menu, choose Rulers.

From toolbars:

Icon Rulers

Regras

From the keyboard:

+ Maiús + R


Regra vertical

Mostrar ou ocultar a regra vertical. A regra vertical pode ser usada para axustar as marxes verticais, as celas das táboas e as alturas dos obxectos da páxina.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose View - Rulers - Vertical Ruler.

From toolbars:

Icon Vertical Ruler

Vertical Ruler


Precisamos da súa axuda!