Editar nota a rodapé ou nota final

Edita anota a rodapé Referencia seleccionada. Prema diante da nota a rodapé, e a seguir escolla esta orde.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Nota ao pé de páxina


Para editar o texto dunha nota a rodapé ou ao final, prema na área da nota na parte inferior da páxina ou na fin do documento.

note

Para saltar rapidamente ao texto da nota a rodapé ou da nota ao final, prema na áncora da nota. Tamén pode colocar o cursor diante ou detrás do marcador e premer en Ctrl+Maiús+AvPáx. Para volver á áncora da nota, prema RePáx.


Numeración

Seleccione o tipo de numeración da nota a rodapé ou final.

Auto

Atribúe automaticamente números consecutivos ás notas a rodapé ou notas ao final que insira. Para cambiar os axustes para numeración automática, escolla Ferramentas - Notas a rodapé/Nota final .

Carácter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Escoller

Insire un carácter especial como áncora de nota a rodapé ou final.

tip

Para cambiar o formato dunha nota a rodapé ou áncora de texto, seleccióneo e escolla Formato - Carácter. Pode premer para abrir a xanela Estilos e modificar o estilo da nota ao pé de páxina ou nota final.


Tipo

Seleccione o tipo de nota que desexa inserir, isto é, nota a rodapé ou nota ao final. As notas a rodapé colócanse na parte inferior da páxina e as notas ao final, ao final do documento.

Nota a rodapé

Converte unha nota ao final nunha nota a rodapé.

Nota ao final

Converte unha nota a rodapé nunha nota ao final.

Frecha cara á esquerda

Move anota ao pé de páxina anterior Referencia no documento.

Icon Previous footnote

Nota a rodapé anterior

Frecha cara á dereita

Moverá seguinte nota a rodapé Referencia no documento.

Icon Next footnote

Nota a rodapé seguinte

Inserir nota a rodapé ou nota final dialog.

Precisamos da súa axuda!