Editar nota a rodapé ou nota final

Edita anota a rodapé Referencia seleccionada. Prema diante da nota a rodapé, e a seguir escolla esta orde.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Nota ao pé de páxina


Para editar o texto dunha nota a rodapé ou ao final, prema na área da nota na parte inferior da páxina ou na fin do documento.

note

To quickly jump to the footnote or endnote text, click the anchor for note in the document. You can also position the cursor in front of or behind the marker, and then press +Shift+PgDn. To jump back to the anchor for the note, press PgUp.


Numeración

Seleccione o tipo de numeración da nota a rodapé ou final.

Auto

Atribúe automaticamente números consecutivos ás notas a rodapé ou notas ao final que insira. Para cambiar os axustes para numeración automática, escolla Ferramentas - Notas a rodapé/Nota final .

Carácter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Escoller

Insire un carácter especial como áncora de nota a rodapé ou final.

tip

Para cambiar o formato dunha nota a rodapé ou áncora de texto, seleccióneo e escolla Formato - Carácter. Pode premer para abrir a xanela Estilos e modificar o estilo da nota ao pé de páxina ou nota final.


Tipo

Seleccione o tipo de nota que desexa inserir, isto é, nota a rodapé ou nota ao final. As notas a rodapé colócanse na parte inferior da páxina e as notas ao final, ao final do documento.

Nota a rodapé

Converte unha nota ao final nunha nota a rodapé.

Nota ao final

Converte unha nota a rodapé nunha nota ao final.

Frecha cara á esquerda

Move anota ao pé de páxina anterior Referencia no documento.

Icon Previous footnote

Nota a rodapé anterior

Frecha cara á dereita

Moverá seguinte nota a rodapé Referencia no documento.

Icon Next footnote

Nota a rodapé seguinte

Precisamos da súa axuda!