Editar entrada bibliográfica

Edita a entrada bibliográfica seleccionada.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Entrada bibliográfica


Entrada

Abreviatura

Mostra a abreviatura da entrada bibliográfica.

Autor, Título

Mostra a información sobre o autor e o título da entrada bibliográfica.

Aplicar

Aplícase o cambio que fixo, e logo pecha a caixa de diálogo Editar entrada Bibliografia.

Pechar

Pecha a caixa de diálogo.

Novo

Abre o Definir Bibliografia Entrada , na cal pode crear unha nova entrada.

Editar

Abre o Definir Bibliografia Entrada , na cal pode editar a entrada actual.

Precisamos da súa axuda!