Renomear Texto automático

Permite modificar o nome dunha entrada de texto automático.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Texto automático - Texto automático - Renomear


Nome

Mostra o nome actual do elemento de textoautomático seleccionado.

Novo

Introduza o novo nome para o compoñente de texto automático seleccionado.

Atallo de teclado

Atribúe un atallo á entrada de texto automático seleccionada.

Precisamos da súa axuda!