Escolla Estilos - Editar estilos....

Escolla Estilos - Actualizar estilo ou + Maiús + F11.

Escolla Estilos - Novo estilo ou Maiús + F11.

Escolla Estilos - Cargar estilos.

Choose Styles - Manage Styles or .

Precisamos da súa axuda!