Menú Formato

Escolla a lapela Formato - Parágrafo - Maiúsculas capitulares.

Escolla Ver - Estilos abra o menú de contexto, lapela Modificar/Novo - Maiúsculas capitulares.

Escolla a lapela Formato - Parágrafo - Fluxo de texto

Escolla Ver - Estilos -, abra o menú de contexto Modificar/Novo - Fluxo de texto

Escolla a lapela Editar - Atopar e substituír - Formato - Fluxo de texto

Prema co botón dereito do rato nun parágrafo co estilo Corpo do texto. Escolla a lapela Editar estilo de parágrafo - Condición

Abra a xanela Estilos. Prema na icona Novo estilo a partir da selección mantendo o botón do rato premido. No submenú, escolla Cargar estilos.

Escolla Formatar - Páxina.

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de páxina)

Escolla a lapela Formato - Parágrafo - Esquema e numeración

Escolla Formato - Estilos e abra o menú de contexto Novo/Modificar - Esquema e numeración (para Estilos de parágrafo).

Escolla o botón Formato - Seccións - Opcións

Escolla a lapela Formato - Páxina - Columnas

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Columnas

Escolla Ver - Estilos, abra no menú de contexto, a lapela Modificar/Novo - Columnas.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Columnas.

Escolla a lapela Inserir/Formato - Sección(s) - Columnas.

Escolla a lapela Formato - Páxina - Nota ao pé de páxina.

Escolla Ver - Estilos, abra no menú de contexto a lapela Modificar/Novo - Nota a rodapé

Escolla a lapela Inserir - Sección - Notas ao pé de páxina/Notas ao final.

Escolla o botón Formato - Seccións - Opcións, lapela Notas a rodapé/Notas ao final

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de parágrafo).

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de carácter).

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de marco).

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de lista).

Escolla Ferramentas - Corrección automática - Ao teclear.

Escolla Ferramentas - Corrección automática.

Escolla Ferramentas - Corrección automática - Aplicar.

Escolla Ferramentas - Corrección automática - Aplicar e editar cambios.

Escolla Táboa - Formato automático (co cursor nunha táboa).

Escolla Formato - Imaxe.

Escolla o botón Inserir - Imaxe - Do ficheiro - Propiedades.

Na barra Imaxe (cando hai imaxes seleccionadas), prema en

Icona

Propiedades de imaxes

Escolla Formato - Imaxe - Propiedades - Tipo.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Tipo.

Escolla Ver - Estilos - abra no menú de contexto a lapela Modificar/Novo - Tipo.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Tipo.

Escolla a lapela Formato - Imaxe - Propiedades - Axustar.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Axustar.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Axustar .

Escolla Formato - Axustar - Editar - Axustar.

Escolla Formato - Axustar - Editar contorno.

Escolla a lapela Formato - Imaxe - Propiedades - Hiperligazón.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Hiperligazón.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Hiperligazón.

Escolla a laplea Formato - Imaxe - Propiedades - Opcións.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Opcións.

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar - Opcións.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Opcións.

Escolla a lapelaFormato - Imaxe - Propiedades - Imaxe.

Escolla a lapela Inserir/Formato - Imaxe - Propiedades - Macro.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Macro.

Escolla Editar - Texto automático - Texto automático (botón) - Macro.

Escolla Editar - Mapa de imaxe e abra o menú de contexto Macro.

Escolla a lapela Formato - Carácter - Hiperligazón - botón Eventos.

Escolla Táboa - Propiedades.

Escolla Táboa - Dividir táboa.

Escolla Táboa - Combinar táboa.

Escolla a lapela Táboa - Propiedades - Táboa.

Escolla a lapela Táboa - Propiedades - Columnas.

Escolla a lapelaTáboa - Propiedades - Fluxo de texto.

Prema co botón dereito do rato nunha táboa e escolla Cela.

Escolla Táboa - Combinar celas.

Na barra Táboa, prema en

Icona

Combinar celas

Escolla Táboa - Dividir celas.

Na barra Táboa, prema en

Icona

Dividir celas

No menú de contexto dunha cela, escolla Cela - Protexer.

No menú contextual dunha cela, escolla Cela - Desprotexer.

Abre no navegador o menú de contexto no Navegador para táboas.

No menú de contexto dunha cela, escolla Fila.

No menú de contexto dunha cela, escolla Fila - Altura.

Escolla Táboa - Axustar automaticamente - Altura ideal de fila.

Abra a barra de ferramentas Optimizar da barra Táboa e prema en

Icona

Altura ideal de fila

Escolla Táboa - Axustar automaticamente - Distribuír filas uniformemente.

Abra a barra de ferramentas Optimizar da barra Táboa e prema en

Icona

Distribuír filas uniformemente

Escolla Táboa - Seleccionar - Filas.

Escolla Táboa - Eliminar - Filas.

Na barra Táboa, prema en

Icona

Eliminar fila

No menú de contexto dunha cela, escolla Columna.

No menú de contexto dunha cela, escolla Columna - Largura.

Escolla Táboa - Axustar automaticamente - Largura ideal de columna.

Abra a barra de ferramentas Optimizar da barra Táboa e prema en

Icona

Largura ideal de columna

Escolla Táboa - Axustar automaticamente - Distribuír columnas uniformemente.

Abra a barra de ferramentas Optimizar da barra Táboa e prema en

Icona

Ordenar columnas

Escolla Táboa - Seleccionar - Columna.

Escolla Táboa - Inserir - Columnas.

Escolla Táboa - Inserir - Filas.

Na barra Táboa, prema en

Icona

Inserir columna

Icona

Inserir fila

Escolla Táboa - Eliminar - Columnas.

Na barra Táboa, prema en

Icona

Eliminar columna

Escolla Formato - Marco e obxecto - Propiedades.

Icona

Propiedades de obxecto

Icona

Propiedades de marco

Menú Formato - Páxina, separador Grade de texto, se está activado o soporte para idiomas asiáticos

Precisamos da súa axuda!