Menú Formato

Escolla a lapela Formato - Parágrafo - Maiúsculas capitulares.

Escolla Ver - Estilos abra o menú de contexto, lapela Modificar/Novo - Maiúsculas capitulares.

Escolla a lapela Formato - Parágrafo - Fluxo de texto

Escolla Ver - Estilos -, abra o menú de contexto Modificar/Novo - Fluxo de texto

Escolla a lapela Editar - Atopar e substituír - Formato - Fluxo de texto

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.

Choose Styles - Load Styles from Template

In the Styles window, do a long click on the Styles action icon on the top right. Choose Load Styles from Template from the submenu.

Different ways to open Styles window:

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.

Choose Format - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Edit Style - Outline & List tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose Format - Sections - Options button.

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - Modify/New - Columns tab.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Columnas.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Columnas

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.

Choose Format - Page Style - Footnote tab.

Escolla Ver - Estilos, abra no menú de contexto a lapela Modificar/Novo - Nota a rodapé

Escolla a lapela Inserir - Sección - Notas ao pé de páxina/Notas ao final.

Escolla o botón Formato - Seccións - Opcións, lapela Notas a rodapé/Notas ao final

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de parágrafo).

  1. Choose View - Styles or Styles - Manage Styles () to open Styles deck.

  2. Click on the Character Style icon at top of the deck, then select a character style.

  3. Right-click to open context menu and choose Modify/New.

Character Style Icon

Character Style icon

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de marco).

Choose View - Styles () - open context menu Modify/New (for List Styles).

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.

Escolla Ferramentas - Corrección automática.

Escolla Ferramentas - Corrección automática - Aplicar.

Escolla Ferramentas - Corrección automática - Aplicar e editar cambios.

Escolla Táboa - Formato automático (co cursor nunha táboa).

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

Na barra Imaxe (cando hai imaxes seleccionadas), prema en

Icon Graphics Properties

Propiedades de imaxes

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

Escolla a lapela Formato - Imaxe - Propiedades - Axustar.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Axustar.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Axustar .

Escolla Formato - Axustar - Editar - Axustar.

Escolla Formato - Axustar - Editar contorno.

Escolla a lapela Formato - Imaxe - Propiedades - Hiperligazón.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Hiperligazón.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Hiperligazón.

Escolla a laplea Formato - Imaxe - Propiedades - Opcións.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Opcións.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Opcións.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.

Escolla a lapelaFormato - Imaxe - Propiedades - Imaxe.

Escolla a lapela Inserir/Formato - Imaxe - Propiedades - Macro.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Macro.

Escolla Editar - Texto automático - Texto automático (botón) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Escolla a lapela Formato - Carácter - Hiperligazón - botón Eventos.

Choose Table - Properties.

On the Table bar (with cursor in table), click

Table Properties Icon

Table Properties

Escolla Táboa - Dividir táboa.

Escolla Táboa - Combinar táboa.

Escolla a lapela Táboa - Propiedades - Táboa.

Escolla a lapela Táboa - Propiedades - Columnas.

Escolla a lapelaTáboa - Propiedades - Fluxo de texto.

Prema co botón dereito do rato nunha táboa e escolla Cela.

Escolla Táboa - Combinar celas.

Na barra Táboa, prema en

Icon Merge Cells

Combinar celas

Escolla Táboa - Dividir celas.

Na barra Táboa, prema en

Icon Unmerge Cells

No menú de contexto dunha cela, escolla Cela - Protexer.

No menú contextual dunha cela, escolla Cela - Desprotexer.

Abre no navegador o menú de contexto no Navegador para táboas.

No menú de contexto dunha cela, escolla Fila.

No menú de contexto dunha cela, escolla Fila - Altura.

Escolla Táboa - Seleccionar - Filas.

Escolla Táboa - Eliminar - Filas.

Na barra Táboa, prema en

Icon Delete Row

Eliminar fila

No menú de contexto dunha cela, escolla Columna.

No menú de contexto dunha cela, escolla Columna - Largura.

Escolla Táboa - Seleccionar - Columna.

Escolla Táboa - Inserir - Columnas.

Escolla Táboa - Inserir - Filas.

Na barra Táboa, prema en

Icon Insert Column

Inserir columna

Icon Insert Row

Inserir fila

Escolla Táboa - Eliminar - Columnas.

Na barra Táboa, prema en

Icon Delete Column

Eliminar columna

Escolla Formato - Marco e obxecto - Propiedades.

Icon Object Properties

Propiedades de obxecto

Icon Frame Properties

Propiedades de marco

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled

Precisamos da súa axuda!