Barra de estado

A barra de estado mostra información sobre o documento activo.

Zoom

Especifica o factor de zoom da visualización da páxina.

Modificación de documento

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Precisamos da súa axuda!