Barras de ferramentas

Descríbense aquí as barras de ferramentas predefinidas dispoñíbeis ao traballar con documentos de fórmula activados en LibreOffice Math. Pode personalizar as barras de ferramentas movendo, eliminando ou engadindo novas iconas.

Barra estándar

A barra estándar está dispoñíbel en todos os aplicativos LibreOffice.

Barra de ferramentas

A barra de ferramentas contén as funcións usadas con frecuencia.

Barra de estado

A barra de estado mostra información sobre o documento activo.

Precisamos da súa axuda!