Xanela

No menú Xanela, pode abrir unha xanela nova e ver a lista de documentos.

Abrir

. Abrir en nova xanela que mostra o contido da xanela actual Pode agora ver diferentes partes do mesmo documento ao mesmo tempo.

Pechar

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

Fórmula

Lista os documentos abertos. Seleccione o nome dun documento da lista para desprazarse a el.

Precisamos da súa axuda!