Ferramentas

Use este menú para abrir e editar o catálogo de símbolos ou importar unha fórmula externa como ficheiro de datos mediante o mediante o portapapeis. Pode cambiar as opcións do programa. E tamén a súa interface para que se axusten aos seus requisitos.

Símbolos

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Importar fórmula

Esta orde abre unha caixa de diálogo para importar fórmulas.

Importaar MathML do portapapeis

Esta orde transforma o contido do portapapeis en MathML a StarMath e insíreo na posición actual do cursor.

Personalizar

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcións

Esta orde abre unha caixa de diálogo que permite configurar o programa de forma personalizada.

Precisamos da súa axuda!