Ver

Indica o factor de escala da pantalla e define os elementos que se desexan sexan visíbeis. Pódese tamén acceder á maioría das ordes que se poden introducir na xanela Ordes mediante un clic do rato se o panel Elementos estiver aberto con Ver - Elementos.

Zoom

Reduce ou amplía a visualización da pantalla de LibreOffice

Máis zoom

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Menos zoom

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Mostrar todo

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Actualizar

Esta orde actualiza a fórmula na xanela de documento.

Os cambios efectuados na xanela Ordes actualízanse automaticamente se a opción Actualizar automaticamente visualización está activada.

Escolla esta orde para actualizar automaticamente unha fórmula modificada. Se non selecciona esta opción, a fórmula só será actualizada se escolle Ver - Actualizar e preme en F9.

Elementos

Esta é unha lista de operadores, funcións, símbolos e opcións de formato que se poden inserir na fórmula.

Desagrupar

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Abrir

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Precisamos da súa axuda!