Introdución de texto

Como introducir texto directo de modo que non sexa interpretado?

Algúns textos interprétanse como operadores automaticamente. Às veces iso non é o que se pretende. Se vostede quere escribir W* (unha letra cun asterisco sobrescrito), o asterisco interpretarase como operador de multiplicación. Poña o texto directo entre comas duplas ou engada marcadores de espazo.

Exemplos:

Unha fórmula MathType importada contén o seguinte texto

W rSup { size 8{*} }

Se configurou o Math para converter as fórmulas MathType importadas (en - Cargar/Gardar - Microsoft Office), verá a fórmula cun espazo reservado en lugar do asterisco.

Cambie {*} por {} * {} tal como na seguinte fórmula:

W rSup { size 8{} * {} }

Tamén pode escribir W^"*" para inserir o carácter como texto directo.

Algunhas fórmulas comezam cun sinal de =. Utilice "=" para inserir ese carácter como texto directo.

Precisamos da súa axuda!