Atallos (Accesibilidade no Math do LibreOffice)

Pode controlar LibreOffice Math sen o rato.

Inserir fórmulas directamente

Se desexa inserir unha fórmula nun documento de texto e xa sabe como escribila, proceda da seguinte maneira:

  1. Escriba a fórmula no texto.

  2. Seleccione a fórmula.

  3. Escolla a orde Inserir - Obxecto - Fórmula.

Inserir fórmulas mediante xanelas

Panel de elementos

Frecha cara á esquerda ou cara á dereita

Mover á esquerda ou á dereita ata a próxima categoría ou función.

Tecla Intro

Selecciona unha categoría (na sección de categorías) ou insire unha función na xanela Ordes (na sección de funcións).

Tabulación

Pasa do primeiro elemento á primeira función da categoría.

Maiús + Tab

Pasa do último elemento á última función da categoría.

Teclas de atallo en fórmulas

Atallos (Accesibilidade de LibreOffice)

Precisamos da súa axuda!