Combinar partes de fórmulas entre parénteses

Inserir fraccións en fórmulas

No caso dunha fracción con numerador e denominador consistentes nun produto, nunha suma etc., os valores que lle pertencen deben situarse entre parénteses.

Use a seguinte sintaxe:

{a + c} over 2 = m

ou

m = {a + c} over 2

Precisamos da súa axuda!