Aliñamento

Permite definir o aliñamento de fórmulas de varias liñas ou de varios elementos nunha única liña. Cree fórmulas con varias liñas inserindo a orde NEWLINE na xanela Ordes.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Aliñar


Caixa de diálogo Aliñamento

Horizontal

Especifica o tipo de aliñamento horizontal para fórmulas con varias liñas.

Esquerda

Aliña á esquerda os elementos seleccionados da fórmula.

Icona Suxestión

O texto alíñase sempre á esquerda.


Centrado

Aliña ao centro os elementos dunha fórmula.

Dereita

Aliña á dereita os elementos dunha fórmula.

Predefinido

Prema aquí para gardar os cambios como configuración predefinida para as fórmulas novas. Antes de gardar os cambios pedirase, por seguranza, que os confirme.

Caixa de diálogo Gravar predeterminada

Precisamos da súa axuda!