Tipos de letra

Empregue esta caixa de diálogo para seleccionar o tipo de letra para a categoría respectiva da caixa de diálogo Tipos de letra.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Tipos de letra - Modificar


Tipo de letra

Seleccione un tipo de letra da lista.

Exemplo

Permite previsualizar o tipo de letra seleccionada cos seus atributos.

Atributos

Permite definir atributos adicionais para o tipo de letra seleccionado.

Negra

Marque esta caixa de verificación para definir o atributo negra para o tipo de letra.

Cursiva

Marque esta caixa de verificación para definir o atributo cursiva para o tipo de letra.

Precisamos da súa axuda!