Outros símbolos

Mostra diversos símbolos matemáticos.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Outros

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Outros da lista.


Símbolos detallados

Partial Icon

Parcial

Insire o símbolo dunha diferenciación parcial. Orde da xanela Ordes: partial

Infinity Icon

Infinito

Insire o símbolo de infinito. Orde da xanela Ordes: infinity ou infty

Nabla Icon

Nabla

Insire o símbolo dun operador de vector nabla. Orde da xanela Ordes: nabla

There exists Icon

Existe

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

There does not exist Icon

Non existe

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

For all Icon

Para todos

Insire o símbolo dun cuantificador universal "para todos". Orde da xanela Ordes: forall

h Bar Icon

Barra h

Insire o símbolo da constante barra h. Orde da xanela Ordes: hbar

Lambda Bar Icon

Barra lambda

Insire o símbolo dunha barra lambda. Orde da xanela Ordes: lambdabar

Real Part Icon

Parte real

Insire o símbolo da parte real dun número complexo. Orde da xanela Ordes: re

Imaginary Part Icon

Parte imaxinaria

Insire o símbolo da parte imaxinaria dun número complexo. Orde da xanela Ordes: im

Weierstrass p Icon

Weierstrass p

Esta icona insire un símbolo de función Weierstrass p. Orde da xanela Ordes: wp

Left Arrow Icon

Frecha cara á esquerda

Esta icona insire unha frecha cara á esquerda. Orde da xanela Ordes: leftarrow

Right Arrow Icon

Frecha cara á dereita

Esta icona insire unha frecha cara á dereita. Orde da xanela Ordes: rightarrow

Up Arrow Icon

Frecha cara a arriba

Esta icona insire unha frecha cara a arriba. Orde da xanela Ordes: uparrow

Down Arrow Icon

Frecha cara a abaixo

Esta icona insire unha frecha cara a abaixo. Orde da xanela Ordes: downarrow

Ellipsis Icon

Tres puntos

Esta icona insire tres puntos horizontais. Orde da xanela Ordes: dotslow

Math-axis Ellipsis Icon

Tres puntos no eixe matemático

Esta icona insire tres puntos no eixe (horizontais centrados verticalmente). Orde da xanela Ordes: dotaxis

Vertical Ellipsis Icon

Tres puntos verticais

Esta icona insire tres puntos verticais. Orde da xanela Ordes: dotsvert

Upward Diagonal Ellipsis Icon

Tres puntos diagonais ascendentes

Esta icona insire unha orde de tres puntos diagonais ascendentes (desde a esquerda inferior ata a dereita superior)na xanela Ordes: dotsup ou dotsdiag

Downward Diagonal Ellipsis Icon

Tres puntos diagonais descendentes

Esta icona insire tres puntos diagonais descendentes (desde a esquerda superior ata a dereita inferior). Orde da xanela Ordes: dotsdown

Para inserir épsilon inverso, teclee backepsilon na xanela Ordes.

Para inserir un marcador de posición na súa fórmula, teclee <?> na xanela Ordes.

Precisamos da súa axuda!