Formatado

Orde(s) escrita(s)

Símbolo no panel Elementos

Significado

lsup

Icon

Expoñente esquerdo

csup

Icon

Expoñente xusto enriba do carácter

^ or sup or rsup

Icon

Expoñente dereito

binom

Icon

Binomio

newline

Icon

Nova liña

lsub

Icon

Índice esquerdo

csub

Icon

Índice xusto embaixo do carácter

_ or sub or rsub

Icon

Índice dereito

stack{...}

Icon

Amontoamento

`

Icon

Espazo pequeno/espazo baleiro

alignl

Icon

Aliñar á esquerda

alignc

Icon

Aliñar ao centro horizontal

alignr

Icon

Aliñar á dereita

matrix{...}

Icon

Matriz

~

Icon

Espazo/intervalo largo

nospace{e1 e2 ...}

Suprimir espazo horizontal entre elementos


Formato

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Precisamos da súa axuda!