Parénteses

Orde(s) escrita(s)

Símbolo no panel Elementos

Significado

(...)

Icon

Parénteses normais, esquerda e dereita

[...]

Icon

Corchetes, esquerdo e dereito

ldbracket ... rdbracket

Icon

Corchetes duplos, esquerdo e dereito

lline ... rline

Icon

Liñas verticais, esquerda e dereita

ldline ... rdline

Icon

Liñas verticais duplas, esquerda e dereita

lbrace ... rbrace

Icon

Chaves esquerda e dereita, paréntese de conxunto

langle ... rangle

Icon

Parénteses angulares, esquerda e dereita

langle ... mline ... rangle

Icon

Parénteses angulares de operador, esquerda e dereita

{...}

Icon

Parénteses de grupo, esquerda e dereita. Non se mostran no documento e non ocupan espazo.

left( ... right)

Icon

Parénteses, escalábeis

left[ ... right]

Icon

Corchetes, escalábeis

left ldbracket ... right rdbracket

Icon

Corchetes duplos, escalábeis

left lbrace ... right rbrace

Icon

Chaves, escalábeis

left lline ... right rline

Icon

Liñas simples, escalábeis

left ldline ... right rdline

Icon

Liñas duplas, escalábeis

left angle ... right angle

Icon

Parénteses angulares, escalábeis

left langle ... mline ... right rangle

Icon

Parénteses dimensionábeis de operador, esquerda e dereita

overbrace

Icon

Chave de conxunto escalábel na parte superior

underbrace

Icon

Chave de conxunto escalábel na parte inferior

lfloor ... rfloor

Liñas con arestas inferiores, esquerda e dereita

lceil ... rceil

Liñas con arestas superiores, esquerda e dereita

\lbrace \rbrace or \{ \}

Chave esquerda ou chave dereita

\( \)

Parénteses normais, esquerda e dereita

\[ \]

Corchetes, esquerdo e dereito

\langle \rangle

Parénteses angulares, esquerda e dereita

\lline \rline

Liñas verticais, esquerda e dereita

\ldline \rdline

Liñas duplas, esquerda e dereita

\lfloor \rfloor

Liñas con arestas inferiores, esquerda e dereita

\lceil \rceil

Liñas con arestas superiores, esquerda e dereita

none

Qualifier to suppress one bracket, as in right none


Parénteses

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Precisamos da súa axuda!