Outros

Orde(s) escrita(s)

Símbolo no panel Elementos

Significado

<?>

Marcador de posición

dotsaxis

Icon

Tres puntos no eixe matemático

dotsdown

Icon

Tres puntos diagonais descendentes

dotslow

Icon

Tres puntos

dotsup or dotsdiag

Icon

Tres puntos diagonais ascendentes

dotsvert

Icon

Tres puntos verticais

downarrow

Icon

Frecha cara a abaixo

exists

Icon

Cuantificador existencial, hai polo menos un

notexists

Icon

Cuantificador existencial, non existe

forall

Icon

Cuantificador universal, para todo

hbar

Icon

h con liña enriba

im

Icon

Parte imaxinaria dun número complexo

infinity or infty

Icon

Infinito

lambdabar

Icon

Lambda con liña enriba

leftarrow

Icon

Frecha cara á esquerda

nabla

Icon

Vector nabla

partial

Icon

Derivada parcial ou marxe de conxunto

re

Icon

Parte real dun número complexo

rightarrow

Icon

Frecha cara á dereita

uparrow

Icon

Frecha cara a arriba

wp

Icon

Función p, p de Weierstrass


Outros símbolos

Mostra diversos símbolos matemáticos.

Precisamos da súa axuda!