Atributos

Orde(s) escrita(s)

SĂ­mbolo no panel Elementos

Significado

acute

Icon

Acento agudo enriba dun carácter

bar

Icon

Barra horizontal enriba dun carácter

bold

Icon

Negra

breve

Icon

Arco aberto enriba dun carácter

check

Icon

Circunflexo invertido

circle

Icon

Círculo enriba dun carácter

color

A orde color cambia a cor do carácter; primeiro insira a orde na xanela Ordes., despois, teclee o nome da cor: black, white, cyan, magenta, red, blue, green ou yellow (negro, branco, ciano, maxenta, vermello, azul, verde ou amarelo). Por último, insira os caracteres que desexa modificar.

dddot

Icon

Tres puntos enriba dun carácter

ddot

Icon

Dous puntos enriba dun carácter

dot

Icon

Punto enriba dun carácter

grave

Icon

Acento grave enriba dun carácter

hat

Icon

Circunflexo enriba dun carácter

ital

Icon

Cursiva

nbold

Eliminar o atributo de negra

nitalic

Eliminar o atributo de cursiva

overline

Icon

Barra horizontal enriba dun carácter

overstrike

Icon

Barra horizontal a atravesar un carácter

phantom

Icon

Carácter fantasma

tilde

Icon

Til enriba dun carácter

underline

Icon

Barra horizontal abaixo dun carácter

vec

Icon

Frecha vectorial enriba dun carácter

widehat

Icon

circunflexo largo; axústase ao tamaño do carácter

widetilde

Icon

til grande; axústase ao tamaño do carácter

widevec

Icon

frecha vectorial larga; axústase ao tamaño do carácter


Precisamos da sĂşa axuda!