Funcións

Orde(s) escrita(s)

Símbolo no panel Elementos

Significado

abs

Icon Absolute amount

Valor absoluto

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

Coseno ou arco coseno inverso

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

Arco tanxente ou cotanxente inverso

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

Coseno hiperbólico inverso

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

Cotanxente hiperbólica inversa

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

Seno ou arco seno inverso

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

Arco tanxente ou tanxente inverso

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

Seno hiperbólico inverso

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

Tanxente hiperbólica inversa

backepsilon

Épsilon invertida

cos

Icon Cosine

Coseno

cosh

Icon Hyperbolic cosine

Coseno hiperbólico

cot

Icon Cotangent

Cotanxente

coth

Icon Hyperbolic cotangent

Cotanxente hiperbólica

exp

Icon General exponential function

Función exponencial xeral

fact

Icon Factorial

Factorial

func e^{}

Icon Natural exponential function

Función exponencial natural

ln

Icon Natural logarithm

Logaritmo natural

log

Icon General logarithm

Logaritmo xeral

nroot

Icon n-th root of x

enésima raíz de x

sin

Icon Sine

Seno

sinh

Icon Hyperbolic sine

Seno hiperbólico

sqrt

Icon Square root

Raíz cadrada

sub

x con subíndice n

sup

Icon n-th power of x

enésima potencia de x

tan

Icon Tangent

Tanxente

tanh

Icon Hyperbolic tangent

Tanxente hiperbólica


Funcións

Escolla unha función na parte inferior do panel Elementos. Estas funcións enuméranse tamén no menú de contexto da xanela Ordes. Calquera función non contida no panel Elementos ten que ser escrita manualmente na xanela Ordes.

Precisamos da súa axuda!