Operadores de conxuntos

Orde(s) escrita(s)

Símbolo no panel Elementos

Significado

aleph

Icon

Número cardinal

emptyset

Icon

Conxunto baleiro

in

Icon

está contido en

intersection

Icon

Intersección de conxuntos

notin

Icon

non está contido en

nsubset

Icon

Non é subconxunto de

nsubseteq

Icon

Non é nin subconxunto nin igual a

nsupset

Icon

Non é superconxunto

nsupseteq

Icon

Non é superconxunto nin igual a

owns or ni

Icon

Contén

setc

Icon

Número complexo

setminus or bslash

Icon

Diferenza entre conxuntos

setn

Icon

Número natural

setq

Icon

Número racional

setr

Icon

Número real

setz

Icon

Enteiro

slash

Icon

Barra / para conxunto de cocientes (slash) entre caracteres

subset

Icon

Subconxunto

subseteq

Icon

Subconxunto ou igual a

supset

Icon

Superconxunto

supseteq

Icon

Superconxunto ou igual a

union

Icon

Unión de conxuntos


Operacións de conxunto

Asigne diferentes operadores de conxunto aos caracteres da fórmula do Math do LibreOffice. Os operadores individuais aparecen na sección inferior do panel Elementos. Chame polo menú de contexto na xanela Ordes para ver unha lista idéntica das funcións individuais. Calquera operador que non apareza no panel Elementos ten que ser introducido directamente na xanela Ordes. Tamén é posíbel inserir directamente outras partes da fórmula mesmo se os seus símbolos xa existisen.

Precisamos da súa axuda!