Operadores unarios e binarios

Orde(s) escrita(s)

Símbolo no panel Elementos

Significado

-

Icon

Subtración

-

Icon

Sinal -

-+

Icon

Menos/Máis

/

Icon

División

*

Icon

Multiplicación

+

Icon

Suma

+

Icon

Sinal +

+-

Icon

Máis/Menos

and or &

Icon

Operación booleana E

boper

No symbol.

Operador binario. Ségueo un símbolo definido polo usuario, que se utiliza como operador binario.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Operador unario. Ségueo un símbolo definido polo usuario, que se utiliza como operador unario.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Multiplicación, símbolo de multiplicación (punto)

circ

Icon

Concatenación de símbolos

div

Icon

División

neg

Icon

NON booleano

odivide

Sen símbolo.

Barra / en círculo

odot

Sen símbolo.

Símbolo de multiplicación (punto) en círculo

ominus

Sen símbolo.

Símbolo de resta en círculo

oplus

Sen símbolo.

Símbolo de suma en círculo

or or |

Icon

Operación booleana OU

otimes

Sen símbolo.

Símbolo de multiplicación (cruz) en círculo

over

Icon

División/Fracción

times

Icon

Multiplicación

widebslash

Sen símbolo.

Barra invertida \ entre dous caracteres. A barra da dereita é un superíndice e a da esquerda un sibíndice.

wideslash

Sen símbolo.

Barra / entre dous caracteres. A barra da dereita é un superíndice e a da esquerda un subíndice


Operadores unarios/binarios

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Precisamos da súa axuda!